BemutatkozásOrfalu település Vas Megyében, az osztrák-magyar-szlovén határ találkozásánál lévő szentgotthárdi kistérségben helyezkedik el, az osztrák határátkelőhöz 12km-re, a szlovén határátkelőhelyhez 4 km-re.

A község az Alpokaljai dombságon helyezkedik el, szoros földrajzi, közigazgatási kapcsolatban két társközségével: Apátistvánfalvával és Kétvölgy községgel.

A település kiemelkedő nevezetessége a Fekete-tó, mely egyedül álló lápvidék, sajátos élővilágával, s szigorúan védett.

Külterülete 1978. óta védett, és jelenleg a község az Őrségi Nemzeti Park része.

Beépítettsége társközségeihez hasonlóan, egyedi, szórvány jellegű, hatalmas köztes zöld területekkel, erdőkkel, rétekkel.

Lakossági lélekszáma az utóbbi évtizedekben egyedülállóan lecsökkent, elsősorban a lezártság miatti elvándorlás következtében.

Jelenleg 68 fő állandó lakos él itt, akik demográfiai összetétele is elég kedvezőtlen (sok az idős és nyugdíjas korú).

Az aktív korúak a szentgotthárdi üzemekben dolgoznak, és kiegészítő tevékenységként naturális mezőgazdasági termeléssel és kismértékben állattartással, még kisebb % -ban, pedig falusi turizmussal foglalkoznak.

Tekintettel a földrajzi adottságokra, ez utóbbi fellendítése mindenféleképpen indokolt, és ésszerű volna, mely jelentős pályázati lehetőségek nélkül nem látszik megvalósíthatónak.