Rendeletek


az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

a települési képviselők tiszteletdíjáról, természetbeni juttatásairól és költségtérítéséről

a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról

az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról

a településkép védelméről

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2017 (II.22.) önkormányzati rendelet módosítása

a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól


az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

az egészségügyi alapellátások körzeteiről

a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról

a helyi adókról

a szociális ellátások szabályairól

az újszülöttek támogatásáról

a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól

  Következő