Rendeletek


az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

a szociális célú tüzelőanyag ellátásról

az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

a közművelődésről

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

gyermekjóléti alapellátásokról, a pénzbeli ellátásokról és a személyes gondoskodásról

az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

a települési képviselők tiszteletdíjáról, természetbeni juttatásairól és költségtérítéséről

a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról

a településkép védelméről

a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól

az egészségügyi alapellátások körzeteiről

a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról

a helyi adókról

a szociális ellátások szabályairól

  Következő